Hackerrank – The British and American Style of Spelling

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Skontroloval som pre každé slovo vo vete, či obsahuje &guot;ze" pre americkú angličtinu alebo &guot;se" pre britskú angličtinu.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Ruby

JavaScript

Java