Hackerrank – Lambda Calculi – March 2016

Hackerrank Contest

Záčastnil som sa ďalšieho kola súťaže v Hackerrank pod názvom Lambda Calculi – March 2016.

Súťaž postáva zo 7 príkladov v oblasti funkcionálneho programovania.

Vyrriešil som 3 zo 7 príkladov a získal za ne plný počet bodov

  • Functions Or Not?
  • Compute the Perimeter of a Polygon
  • Compute the Area of a Polygon

Výsledky

Moje konečné umiestenie 153/ 282 účastníkov.

Všetky riešenia boli implementované v programovacom jazyku Scala a nachádzajú sa tiež na mojom GitHub profile.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *