Hackerrank – Flipping Bits

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Definoval som si najväčšie možné neznamienkové celé číslo v dvojkovej sústave 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111.
Pre každé zadané číslo som vykonal operáciu XOR so zadaným maximom a vypísal výsledok.

Nie všetky programovacie jazyky podporujú štandardne znamienkové celé čísla. Vtedy je lepšie použiť celočíselný formát väčší ako 32 bit.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby