Hackerrank – Flowers

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadaj všetky ceny zostupne.
Rovnica pre určenie ceny kvetu i:
$$total = \sum_{i=0}^{n-1}((i / k + 1) * price_{i})$$

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Ruby

Scala