Hackerrank – Find Point

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Pozri Wikipedia stránku.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby