Hackerrank – Fibonacci Numbers

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Použijeme rovnicu pre Fibonacciho čísla z popisu problému
Fibonacci(n) = 0 , n = 1
Fibonacci(n) = 1 , n = 2
Fibonacci(n) = Fibonacci(n-1) + Fibonacci(n-2) , n > 2

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala