Hackerrank – Filling Jars

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
sum = (b - a + 1) * no_candies
Urob priemer a spodnú hranicu sum.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby