Hackerrank – Detect HTML Tags

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Regex pre všetky tagy <\s*[a-z0-9]+. Potom ich usporiadať a vypísať len unikátne.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby