Hackerrank – Detecting Valid Latitude and Longitude Pairs

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Môj regulárny výraz:
\([+-]?((90(\.0+)?)|([1-8][0-9](\.[0-9]+)?)|([0-9](\.[0-9]+)?)),\s*[+-]?(((([1-9][0-9])|([0-9]))(\.[0-9]+)?)|(1((80(\.0+)?)|([0-7][0-9](\.[0-9]+)?))))\)

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.