Hackerrank – Detect HTML Attributes

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vyparsuj všetky tagy, ktoré majú atribúty. Potom vyparsuj iba tagy a iba atribúty. Usporiadaj atribúty podľa toho, v akom tagu sa nachádzajú. Nakoniec už len usporiadať tagy a potom atribúty a vypísať výsledok.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Scala