Hackerrank – Connecting Towns

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Všetky trasy je súčin trás medzi jednotlivými mestami.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby