Hackerrank – Computing the GCD

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Využil som známy Euklidov algoritmus.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala