Hackerrank – Cats and a Mouse

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Mačky aj myš sa pohybujú rovnakou rýchlosťou skoku (Predpokladajme, že to je 1 na osi x)
určíme si ako sú od seba vzdalené – (mačka A, myš), (mačka B, myš)

    \[d_{am} = |a - m|\]

    \[d_{bm} = |b - m|\]

kde

    \[a\]

,

    \[b\]

,

    \[m\]

sú pozície na osi

    \[x\]

Podľa toho vypíšem odpoveď.
– Ak

    \[d_{am} == d_{bm}\]

-> "Mouse C"
– Ak

    \[d_{am} \lt d_{bm}\]

-> "Cat A"
– inak -> "Cat B"

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

Javascript

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *