Hackerrank – Alternating Characters

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Prechádzal som každý jeden znak v reťazci. Ak bol aktuálny znak na pozícii i iný od znaku na pozícii i-1, vtedy som použil znak na pozícii i pre ďalšie porovnávanie. Ak znaky na daných pozíciách neboli rovnaké pripočítal som 1 ku counter premennej, ktorá zodpovedá konečnému počtu vymazaní.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby