Hackerrank – Alien Username

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Takýto regulárny výraz overí platnosť prihlasovacieho mena:
^[_\.]\d+[a-zA-Z]*_?$

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby