Hackerrank – Anagram

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Rozdelil som zadaný reťazec na 2 polovice a spočítal som spoločné znaky v obidvoch poloviciach. Výsledok je rozdiel medzi dĺžkou 1. polovice (alebo 2.) a počtom spoločných znakov.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Ruby

Scala