Hackerrank – Ad Infinitum 13 – Math Programming Contest

Zúčastnil som sa ďalšej súťaže organizovanej Hackerrank, ktorá sa konala od 23.10.2015 17:30 SELČ do 25.10.2015 17:30 SELČ. Táto súťaž sa volala Ad Infinitum 13 – Math Programming Contest a bola zamerané na vybrané problémy matematiky.

Bola to už moja 12. takáto súťaž. A či som bol úspešný môžte posúdiť sami.

Podarilo sa mi vyriešiť tieto 3 zadania, pri ktorých som dostal plný počet bodov:

  • Game with coins
  • Integral Points
  • The Deletion Game

Čiastočne sa mi podarilo vyriešiť Multiply!, kde som dosiahol 6 bodov zo 60.

Konečný výsledok bol 276/1220 zo všetkých účastníkov.
Môj konečný výsledok po Ad Infinitum 13

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.