Hackerrank – Week of Code 22

Zúčastnil som sa ďalšej programovacej súťaže organizovanej Hackerrank. Volala sa Week of Code 22 od 8.8.2016 9:00 do 15.8.2016.

Bola to moja 14. takáto súťaž a bol som úspešný, pretože som získal moju druhú striebornú medailu. Vyriešil som tieto 3 úlohy:

  • Cookie Party
  • Making Polygons
  • Matching Sets

Moje konečné umiestnenie bolo 2466/12356 zo všetkých účastníkov.
Hackerrank - Week of Code 22 results.
Moje obidve bronzové medialy viditeľné na mojom Hackerrank profile.

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *