Hackerrank – Service Lane

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Nájdeme si minimum zo zadaného poľa od indexu i po index j.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby