Hackerrank – Cavity Map

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Porovnávaj prvky matice, ktoré sú mimo krajov – najľavejšie, najvrchnejšie, najspodnejšia a najpravejšie.
Pre každý taký prvok, porovnaj jeho hodnotu so všetkými susedmi – pravým, ľavým, horným, dolným. Ak je jeho hodnota väčšia ako hodnota susedov, zameň ho na 'X'.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby