Hackerrank – Select All

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Jednoduché. Stačí iba vybrať všetky stĺpce a riadky.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL