Hackerrank – Prefix Compression

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Porovnávaj postupne znaky v reťazcoh od ich začiatku na rovnakých pozíciách. Ak nájdeme nerovnaké, prefix zodpovedá všetkých rovnakým znakom nájdených dovtedy.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala