Hackerrank – Picking Cards

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadal som pole zostupne. Načítaj N zo vstupu.
Pre každý prvok e urob rozdiel N - e. Tzn. že existuje iba jedna N - e kombinácií na vybratie dvoch kariet. Všetky kombinácie kariet je súčin všetkých N - e rozdielom pre všetky prvky.
Ak je aspoň jeden rozdiel N - e menší ako 0, výsledok je automaticky rovný 0 0.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby