Hackerrank – Lonely Integer

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Nájdi počty všetkých elementov s rovnakou hodnotou a vypíš iba tie, ktorých je počet rovný 1.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby