Hackerrank – Java Stdin and Stdout 1

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Opakuj načítavanie int zo štandardného vstupu.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java