Hackerrank – Funny String

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Pre každý index i v reťazci s skontroluj, či je výsledok tejto rovnice vždy rovnaký.
$$|s_{i} – s_{i+1}| – |s_{length(s)-i-2} – s_{length(s)-i-1}|$$

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby