Hackerrank – Game of Thrones – I

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Podmienky pre zistenie palindrómu:

  • ak je dĺžka reťazca párna, potom sa musí každý znak vyskytovať v reťazci párny počet krát
  • ak je dĺžka reťazca nepárne číslo, potom musí byť výskyt iba jedného znaku nepárny počet krát, ostatné sa musia vyskytovať párny počet krát

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby