Hackerrank – Find Hackerrank

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vypíš „0“ ak zadaný reťazec zodpovedá regulárnemu výrazu ^hackerrank$ alebo ^hackerrank.*hackerrank$
Vypíš „1“ ak zadaný reťazec zodpovedá regulárnemu výrazu ^hackerrank.*
Vypíš „2“ ak zadaný reťazec zodpovedá regulárnemu výrazu .*hackerrank$
inak vypíš „-1“

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby