Hackerrank – Find Digits

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Spočítaj všetky číslice, ktoré sú väčšie ako 0 a ak je zadané číslo deliteľné aktuálnou číslicou, ktorú porovnávame.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby