Hackerrank – Find a Substring

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Pre všetky riadky spočítaj výskyt tohto regulárneho výrazu:
\w+{substring}\w+

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby