Hackerrank – Chocolate Feast

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vypočítaj počet čokolád: chocolates = money / price . Tento počet čokolád je zároveň aj počet obalov. Čokolády zadarmo vypočítame nasledovne.

  1. vydeľ počet čokolád počtom, ktorý je potrebný na dosiahnutie zľavy
  2. pripočítaj podiel k celkovému počtu čokolád
  3. ďalšie získané obaly vypočítame wrappers = wrappers = wrappers - free_choco * discount + free_choco
  4. ak je počet obalov väčší ako počet pre zľavu, pokračuj bodom 1

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby