Hackerrank – Array Of N Elements

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenia sú tiež dostupné na mojom GitHub profile.