Hackerrank – Reverse a list

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenie tiež dostupnén na mojom GitHub profile.