Hackerrank – B’day Gift

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Najskôr spočítaj všetky prvky z konzoly (sum). Výsledok je sum / 2.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby