Hackerrank - String Compression

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Sequence full of colors

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Implementoval som rekurzívnu funkciu, ktorá berie do úvahy zadané podmienky - pozri jej implementáciu. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Jumping Bunnies

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vypočítaj Najmenší spoločný násobok veľkosti skokov. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Super Digit

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vytvoril som rekurzívnu funkciu, ktorá implementuje zadané podmienky. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Functions Or Not?

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Zisti, či pre zadanú hodnota x vráti zadaná funkcia vždy iba jeden výsledok y. Pozri definíciu funkcie. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - String-o-Permute

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pre každý zadaný riadok: rozdeľ ho postupne na páry znakov vymeň poriadie znakov v pároch znovu pospájaj všetky znaky zo všetkých párov Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Area Under Curves and Volume of Revolving a Curve


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/a/b/abebc507-bf25-4cf8-8cfa-a3d31b5acb3d/pidanic.com/web/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 47

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/a/b/abebc507-bf25-4cf8-8cfa-a3d31b5acb3d/pidanic.com/web/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 49

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie f je volanie funkcie s x ako je v zadaní funkcia area vypočíta plochu kruhu () so stredom 0 a polomerom s hodnotou function(x) funkcia summation sa zavolá raz pre funkciu f a raz pre funkciu area Vytvoril som riešenie v týchto programovacích […]

Hackerrank - String Mingling

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Prechádzaj som cez jeden z reťazcov a spájal som aktuálne prehcádzané znaky. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Lambda Calculi - March 2016

Hackerrank Contest Záčastnil som sa ďalšieho kola súťaže v Hackerrank pod názvom Lambda Calculi - March 2016. Súťaž postáva zo 7 príkladov v oblasti funkcionálneho programovania. Vyrriešil som 3 zo 7 príkladov a získal za ne plný počet bodov Functions Or Not? Compute the Perimeter of a Polygon Compute the Area of a Polygon Výsledky […]