Hackerrank – Area Under Curves and Volume of Revolving a Curve

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

  • f je volanie funkcie s x ako je v zadaní
  • funkcia area vypočíta plochu kruhu (

        \[\Pi r^2\]

    ) so stredom 0 a polomerom s hodnotou function(x)

  • funkcia summation sa zavolá raz pre funkciu f a raz pre funkciu area

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *