Hackerrank – Print the elements of a linked list

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.