Hackerrank – Missing Numbers

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Urči počty výskytov čísel v oboch poliach A a B. Zisti, či sa nachádza každé číslo z B v A a aj jeho výskyt menší. Vtedy je chýbajúce.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby