Hackerrank – Weather Observation Station 1

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vyber City, State a potom ich usporiadaj podľa city vzostupne a state tiež vzostupne.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL