Hackerrank – String Reductions

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenie je dostupné na mojom GitHub profile.