Hackerrank – Split the Phone Numbers

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Regulárny výraz potrebný na rozdelenie telefónneho čísla:
\s|\-

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby