Hackerrank – Sherlock and The Beast

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvoril som si 2 premenné: jedna vyjadruje počet_pätiek a druhá vyjadruje počet_trojok. Na začiatku si obe premenné inicializujeme počet_pätiek hodnotou dĺžky zadaného čísla a počet_trojok hodnotou 0.
Zistíme či je počet_pätiek deliteľný 3 a počet_trojok deliteľný 5. Ak neplatia podmieky, potom odčítame 5 z počet_pätiek a pripočítame 5 k počtu_trojok. Pokračujeme, pokiaľ neplatia obe podmienky. Vtedy vypíšeme výsledné číslo. Ak neplatia podmieky a dostaneme, že počet_pätiek je 0, vypíšeme -1.

Začíname s číslom, ktoré je najväčšie preto, lebo výsledná kombinácia trojok a pätiek má byť najvyššia.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby