Hackerrank – Project Euler+ #010 – Summation of primes

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Na začiatku som si vytvoril zoznam všetkých prvočísel medzi 2 a 106 (horné ohraničenie úlohy). Využil som jeden z najznámejších algoritmov – Eratostenovo sito.

Potom pre každý test vezmem podmnožinu prvočísel menších ako zadaný vstup a urobím súčet čísel podmnožiny.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *