Hackerrank – Project Euler+ #006 – Sum square difference

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Pre každý test vypočítame 3 rovnice pre čísla od 1 po N.

Súčet štvorcov:

    \[1^2 + 2^2 + 3^3 + \cdots + {(n-1)}^2 + n^2 = S_1\]

Súčet na druhú:

    \[{(1+2+3 + \cdots + (n-1) + n)}^2 = S_2\]

Výsledok – rozdiel súčtov:

    \[d = \| S_1 - S_2 \|\]

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *