Hackerrank – Diagonal Difference

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvoríme si 2 súčty – jeden pre diagonálu od ľavého horného rohu po pravý dolný, druhý pre diagonálu od pravého horného rohu po ľavý dolný roh. Urobíme ich rozdiel.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby