Hackerrank – Pairs

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadaj zadané pole. Vyber postupne 1 element a skontroluj postupne všetky nasledujúce prvky, či je ich rodiel rovný k. Ak je už rozdiel väčší, vyber nasledujúci.

Poznámka: Riešenie pre JavaScript a Ruby používajú rovnaký algoritmus, ale niektoré testy skončili timeout-om.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Ruby

Scala