Hackerrank – Halloween Party

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Kúsky čokolády vypočítame:
$$horizontal = slices / 2$$
$$vertical = slices – horizontal$$
$$pieces = horizontal * vertical$$

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby