Hackerrank – HackerRank Tweets

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Skontrolovať, či každý riadok je validný pre nasledovný regulárny výraz.
.*hackerrank.*

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby