Hackerrank – Caesar Cipher

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvoriť kryptovaciu funkciu, ktoré berie zadaný Cézarov posun. Pre každý znak, treba tiež overiť, či je písmeno. Pre malé písmená platí rovnica:
to_char[ascii_of_char - asci_of_a + shift) % 26 + ascii_of_a]
Pre veľké písmena
to_char[ascii_of_char - asci_of_A + shift) % 26 + ascii_of_A].

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *