Hackerrank - Sherlock and Squares

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Horné ohraničenie problému je veľmi veľké. Musíme si to zjednodušiť. Pre zadané čísla a a b nájdeme všetky square numbers rovnicou: . Existuje špeciálny prípad keď sa a a b rovnajú. Potom si stačí vybrať a a b a skontrolovať, či je square […]